• Ubezpieczenia komunikacyjne +

  Ubezpieczenia komunikacyjne

  X

  Ubezpieczenie komunikacyjne

  Ubezpieczenia komunikacyjne

  608 533 290ZADZWOŃ, UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE
  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

  • Zniżki dla ostrożnych kierowców
  • OC komunikacyjne z szerokim wariantem ASSISTANCE
  • Holowanie, pomoc informacyjna po awarii ale również w przypadku braku paliwa czy przedziurawienia opony jak i wypadku.
  • ALL RISKS to polisa obejmująca wszystkie ryzyka standardowej polisy oraz wszystkie inne, które nie zostały nazwane.
  • KR to proste ubezpieczenie zapewniające wypłatę z góry określonej kwoty w razie kradzieży samochodu, działa ono nie tylko w Polsce, ale też na całym terytorium Europy.
  • AC Komfort to stała wartość pojazdu przez cały rok – nie uwzględnia spadku rynkowej wartości w okresie trwania umowy, wypłacimy kwotę określoną w polisie (a nie wartość auta z dnia szkody, jak w standardowych polisach).
  • Ubezpieczając nowe auto możesz wybrać opcję gwarancji utrzymania wartości fakturowej przez trzy lata.
  • Auto Szyby, możesz naprawić stłuczoną czy pękniętą szybę nie tracąc zniżek, NNW Komunikacyjne gwarantuje wysokie wypłaty dla wszystkich pasażerów Twojego auta poszkodowanych w wypadku komunikacyjnym
  • Możliwość wykupienia krótkoterminowego ubezpieczenia ASSISTANCE z szerokim zakresem na terenie całej Europy
  • OC Szybka Wypłata – każdy posiadacz OC Komfort, może liczyć na to, że jego sprawą zajmie się renomowany i wiarygodny ubezpieczyciel, a nie towarzystwo sprawcy wypadku.
  • Ubezpieczenie Opony gwarantuje zorganizowanie i pokrycie kosztów pomocy np. w razie przedziurawienia koła w czasie jazdy.
 • Ubezpieczenia assistance komunikacyjne +

  Ubezpieczenia ASSISTANCE komunikacyjne

  X

  Ubezpieczenie assistance komunikacyjne

  Ubezpieczenia ASSISTANCE komunikacyjne

  608 533 290ZADZWOŃ, UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE
  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

  • ASSISTANCE to pełne wsparcie w razie kłopotów z autem w dowolnym miejscu w Polsce / Europie i wiele usług dodatkowych
  • Ty decydujesz o zakresie pomocy, jakiej udzielimy Ci na drodze w razie problemów.
  • Auto Szyby, możesz naprawić stłuczoną czy pękniętą szybę nie tracąc zniżek,
  • Holowanie w razie awarii, braku paliwa i innych zdarzeń losowych Polska / Europa
  • Próba usprawnienia pojazdu w razie wypadku, awarii, przedziurawienia opony lub innych zdarzeń losowych
  • Wynajem pojazdu zastępczego po wypadku, kradzieży lub awarii
  • Zakwaterowanie w razie wypadku, kradzieży lub awarii auta gdy jesteś w podróży
  • Pomoc medyczna czy opieka nad dziećmi bądź kierowca zastępczy
  • Pomoc tłumacza w razie wypadku, awarii lub kradzieży auta
 • Ubezpieczenia mieszkaniowe +

  Ubezpieczenia
  mieszkaniowe

  X

  Ubezpieczenie mieszkaniowe

  Ubezpieczenia mieszkaniowe

  608 533 290ZADZWOŃ, UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE
  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

  Oferta ubezpieczenia domu / mieszkania na miarę potrzeb i oczekiwań każdego Klienta

  • Klient decyduje, przed którymi z wymienionych zdarzeń obejmujących 19 czynników ryzyka pragnie się ubezpieczyć:deszcz nawalny, dym i sadza, grad, huragan, lawina, napór śniegu, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, przepięcie, stłuczenie szyb, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu mechanicznego, upadek drzew lub masztów, upadek pojazdu powietrznego, wybuch, zalanie, zapadanie się ziemi;
  • ALL RISKS to polisa obejmująca wszystkie ryzyka standardowej polisy oraz wszystkie inne, które nie zostały nazwane;
  • Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji;
  • Graffiti, namalowane na ścianie domu lub ogrodzenia bez zgody właściciela traktujemy jako dewastację i wypłacimy odszkodowania na jego usunięcie;
  • Ubezpieczenie bagażu podróżnego – obejmuje przedmioty, które klienci zabierają w podróż;
  • Pakiet Torebka – Ubezpieczenie rzeczy osobistych od rabunku;
  • Ubezpieczenie nagrobków – ochrona grobowców i nagrobków przed zdarzeniami losowymi, kradzieżą i dewastacją;
  • NNW – ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków gwarantuje pomoc finansową w przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała;
  • Ubezpieczenie roślinności ogrodowej – obejmuje roślinność ogrodową zasadzoną na posesji, na której znajduje się ubezpieczony dom jednorodzinny. Chroni przed skutkami zdarzeń losowych: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, upadku drzew i masztów, uderzenie pojazdu mechanicznego, trzęsienia ziemi, uderzenia pioruna, upadku pojazdu powietrznego;
  • OC w życiu prywatnym – ubezpieczenie gwarantujące rekompensatę szkód wyrządzonych osobom trzecim niezależnie od tego, czy są one następstwem użytkowania domu (np. zalanie sąsiada, wybicie szyby przez dziecko) czy każdego innego zdarzenia związanego z życiem prywatnym, powstałego w kraju lub za granicą;
  • Psy, koty, ptaki i rybki są ubezpieczone w takim samym zakresie jak ruchomości domowe;
  • Pomoc medyczna w razie nieszczęśliwego wypadku na terenie RP czy zamówienie wizyty lekarza w miejscu Twojego pobytu,
  • Ubezpieczenia obejmują szkody powstałe w czasie burzy wypłacimy odszkodowanie nie tylko w przypadku zniszczenia w wyniku bezpośredniego uderzenia pioruna ale również zniszczenie sprzętu elektronicznego czy elektrycznego w wyniku tzw. przepięcia.
  • W przypadku budowy domu jednorodzinnego, ochrona obejmuje również materiały budowlane zlokalizowane na terenie nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja już na etapie budowy;
 • Ubezpieczenia ASSISTANCE +

  Ubezpieczenia
  ASSISTANCE

  X

  Ubezpieczenie assistance

  Ubezpieczenia assistance

  608 533 290ZADZWOŃ, UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE
  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

  • Ty decydujesz o zakresie pomocy w razie problemów;
  • Pomoc specjalisty w razie awarii lub uszkodzenia w domu: ślusarz, hydraulik, technik urządzeń grzewczych, elektryk, dekarz, szklarz, stolarz, specjalista instalacji alarmowych zajmie się usunięciem awarii w Twoim domu;
  • Zwrot kosztów poszukiwania miejsca i usunięcia awarii;
  • Awaria sprzętu RTV, AGD czy PC, który ma nie więcej niż 6 lat organizujemy i pokrywamy koszty naprawy;
  • W razie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania zorganizujemy i pokryjemy koszty wizyty lekarskiej, pielęgniarskiej, transport medyczny lub dostawę leków;
  • Masz zapewnioną  opiekę nad dziećmi do 16 roku życia, opiekę nad osobami niesamodzielnymi bądź zwierzętami jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku trafisz do szpitala,
  • Jeśli na skutek, np. pożaru, zwierzę wymaga leczenia, pokryjemy jego koszty,
  • Osobisty opiekun – organizacja rezerwacji biletów, dostawy kwiatów, udzielanie informacji o sporcie, warunkach drogowych i innych.

 • Ubezpieczenia biznesowe +

  Ubezpieczenia
  biznesowe

  X

  Ubezpieczenie biznesowe

  Ubezpieczenia biznesowe

  608 533 290ZADZWOŃ, UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE
  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

  Kompleksowa ochrona małej i średniej firmy z ochronę, której potrzebujesz

  • Ubezpieczenia finansowe do przetargów
  • Atrakcyjne grupowe ubezpieczenie na życie
  • Specjalne ubezpieczenia pojazdów dla flot (firmy mające przynajmniej 5 aut)
  • Pakiet EKSTRABIZNES PLUS
  • Możliwość wyboru spośród 4 rodzajów ubezpieczenia mienia
  • 27 klauzul w przypadku ubezpieczenia mienia
  • 2 warianty ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z szerokimi możliwościami rozszerzenia ochrony w zależności od potrzeb,
  • 9 klauzul w przypadku ubezpieczenia OC

  Bogaty pakiet ASSISTANCE dla firm;

  • Ślusarza – w razie włamania wymieni zamki w drzwiach
  • Hydraulika – naprawi cieknąc kran lub pękniętą rurę
  • Elektryka – ustali przyczyny braku prądu w lokalu
  • Szklarz – zabezpieczy okno i wstawi nową szybę
  • Dekarz – zabezpieczy dach uszkodzony na skutek wichury
  • Technik urządzeń grzewczych – naprawi instalację grzewczą lub klimatyzację

  Ubezpieczenie ładunków w transporcie (Cargo)

  • Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przewożonego ładunku (transportem zawodowym lub własnym)

  Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w transporcie krajowym

  • Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną przewoźnika drogowego, dokonującego przewozu przesyłek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania krajowego transportu drogowego, na podstawie listów przewozowych lub innych dokumentów przewozowych

  Ubezpieczenie OC spedytora;

  • Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną spedytora za szkody rzeczowe i szkody finansowe powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, którą spedytor ponosi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

  Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia;

  • Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej o charakterze pozaumownym (OC deliktowe)
  • Odpowiedzialność wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa).
  • Umowa obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe i rzeczowe oraz ich następstwa finansowe, którą w myśl przepisów prawa ponosi ubezpieczający w związku z prowadzeniem określonej w umowie ubezpieczenia działalności i posiadaniem mienia wykorzystywanego w tej działalności lub wprowadzeniem do obrotu określonego produktu;

  Ubezpieczenie budowlano-montażowe (CAR/EAR) Gwarancje kontraktowe

  • Zakres ubezpieczenia zapewnia ochronę wszystkim stronom zaangażowanym w realizację robót budowy – montażu, czyli zarówno inwestorom/zleceniodawcom jak i wykonawcom i podwykonawcom.

  Gwarancje kontraktowe;

  • Gwarancje kontraktowe są adresowane do wykonawców i podwykonawców biorących udział w przetargach i realizujących kontrakty i w związku z tym zobligowanych do złożenia zabezpieczenia na rzecz swoich kontrahentów (inwestorów, generalnych wykonawców)

  OC doradców podatkowych;

 • Ubezpieczenia turystyczne +

  Ubezpieczenia
  turystyczne

  X

  Ubezpieczenie turystyczne

  Ubezpieczenia turystyczne

  608 533 290ZADZWOŃ, UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE
  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

  • Ty decydujesz o zakresie ubezpieczenia, to Twój wypoczynek i sposób spędzania wolnego czasu,
  • Zapewniamy organizację i pokrycie kosztów leczenia nawet do 800 tys. zł
  • Nielimitowane koszty związanych z przewiezieniem z miejsca wypadku do placówki medycznej, powrotu do Polski lub transport zwłok
  • Wypłata świadczenia w razie trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia czy śmierci w skutek nieszczęśliwego wypadku
  • Podstawowy pakiet usług ASSISTANCE, obejmujący m.in. pomoc prawną, odzyskanie i ponowne skierowanie zagubionego przez przewoźnika bagażu oraz wcześniejszy powrót ubezpieczonego, np. w przypadku choroby albo śmierci osoby bliskiej.
  • Wyjeżdżając na narty: rozszerzenie umowy o amatorskie uprawianie narciarstwa z ASSISTANCE dodatkowym obejmującym koszty ratownictwa, ubezpieczenie sprzętu narciarskiego w ramach ubezpieczenia bagażu podróżnego, odpowiedzialność cywilną oraz specjalny pakiet SKI PLUS,
  • Specjalny pakiet dla WINDSURFERÓW można zabezpieczyć się na wypadek utraty czy uszkodzenia deski windsurfingowej czy nart wodnych.
 • Ubezpieczenia rolne +

  Ubezpieczenia
  rolne

  X

  Ubezpieczenie rolne

  Ubezpieczenia rolne

  608 533 290ZADZWOŃ, UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE
  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

  • Ubezpieczenie mienia w gospodarstwach rolnych; obejmujące następujące grupy mienia:
   • Ruchomości domowe i stałe elementy mieszkalnego budynku rolniczego,
   • Ogrodzenie siedliska gospodarstwa rolnego,
   • Urządzenia (wyposażenie budynków gospodarczych) i narzędzia,
   • Produkty rolne (ziemiopłody), materiały i zapasy,
   • Zwierzęta gospodarskie,
  • Maszyny rolnicze (sprzęt) – AgroCasco,
  • Odpowiedzialność Cywilna z tytułu świadczenia usług turystycznych w gospodarstwie rolnym,
  • Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym,
  • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW).
 • Ubezpieczenia życia i zdrowia +

  Ubezpieczenia życia i zdrowia

  X

  Ubezpieczenie życia i zdrowia

  Ubezpieczenia życia i zdrowia

  608 533 290ZADZWOŃ, UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE
  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

  • Zabezpieczenie zobowiązań finansowych, to ochrona, którą zapewniamy wypłatę świadczenia w sytuacji, gdyby Ciebie zabrakło;
  • Dodatkowe zabezpieczenie w razie śmierci w nieszczęśliwym wypadku
  • Pieniądze w razie śmierci rodzica to Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe gwarantuje, że w przypadku śmierci rodzica dziecko dostanie po osiągnięciu określonego wieku ustaloną przy zawieraniu umowy kwotę;
   NNW Szkolne to elastycznie kształtowany zakres ochrony z szerokim wachlarzem pomocy w ramach pakietu ASSISTANCE
  • Korepetycje z wybranych przedmiotów u swojego nauczyciela czy opieka w domu po hospitalizacji;
  • W ramach szkolnego serwisu informacyjno-organizacyjnego zapewniamy wsparcie przydatne na etapie planowania, organizacji czy już w trakcie wycieczki szkolnej udzielamy min. informacji dotyczących: adresów i godzin otwarcia muzeów, galerii, wystaw na terenie Polski, warunków pogodowych na wybranym terenie,
  • Dodatkowe zabezpieczenie na wypadek poważnej choroby;
  • ASSISTANCE Medyczny zapewni Ci kompleksową pomoc w razie nagłych problemów ze zdrowiem;